› گالری تصاویر
افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
1400/04/06
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
 • افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیروافتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
  افتتاح 11 پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو
Powered by DorsaPortal